Panyanggra Krama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ring Kawentenan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018 Utamane Indik Papan Nama Maaksara Bali

Agus Darmayasa, Kadek (2019) Panyanggra Krama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ring Kawentenan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018 Utamane Indik Papan Nama Maaksara Bali. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1512051011-COVER.pdf

Download (595kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1512051011-ABSTRAK.pdf

Download (29kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1512051011-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (249kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1512051011-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (382kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1512051011-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (38kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1512051011-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (383kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1512051011-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (34kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1512051011-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (29kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1512051011-LAMPIRAN.pdf

Download (5MB)

Abstract

Tetilikan puniki matetujon nlatarang indik (1) Sapunapi panyanggra krama ring Kecamatan Tejakula indik kawentenn Pergub Bali No.80 Tahun 2018 ngenenin papan nama maaksara Bali miwah (2) Kaiwangan panyuratan papan nama ring instansi miwah sekolah sejebag Kecamatan Tejakula. Jejering tetilik inggih punika sesuratan. Panandang tetilikan puniki papan nama. Tetilikan puniki nganggen palihan tetilik deskriptif kualitatif lan nganggen kramaning pratiaksa miwah kramaning dokumentasi.Data tureksa sane kaanggen minakadi: (1) identifikasi data miwah (2) klasifikasi data. Pikolih ring tetilikan puniki (1) panyanggra krama ring Kecamatan Tejakula indik kawentenn Pergub Bali No.80 Tahun 2018 ngenenin papan nama maaksara Bali yening selehin sampun kasanggra antuk ngaryanin papan nama sane anyar nganutin sakadi sane munggah ring Pergub taler kantun wenten sane durung nglaksanayang uger-uger indik sesuratan papan nama sane anyar. Sesuratannyane punika wenten sane nenten nganutin Pasang Aksara Bali taler wenten sane sampun nganutin Pasang Aksara Bali. Tetilikan puniki nyihnayang kari akeh pabinayan indik Pasang Aksara Bali. Saking tetilikan puniki kaaptiang parajana utamane ring Bali sayan urati indik kawentenan sesuratan Pasang Aksara Bali lan majeng ring panilik lianan mangda nincapang malih indik tetilikan sane mapaiketan sareng sesuratan Pasang Aksara Bali ring papan nama lan (2) Sesuratan papan nama kantun akeh kapanggihin kaiwangan ri sajeroning nyurat kruna miwah lengkara yening selehin nganutin Pasang Aksara Bali taler sampun wenten sane nganutin Pasang Aksara Bali.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Panyanggra, Papan Nama, Pasang Aksara, Pergub Bali.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Bahasa dan Seni > Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah > Program Studi Pendidikan Bahasa Bali (S1)
Depositing User: Kadek Agus Darmayasa
Date Deposited: 25 Oct 2019 01:54
Last Modified: 25 Oct 2019 01:54
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/459

Actions (login required)

View Item View Item