Nincapang Kawagedan Paribasa Bali Nganggen Model Problem Based Learning (PBL) Sisia Kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Tabanan

Wati, Ni Made Ayu Sutrisna (2022) Nincapang Kawagedan Paribasa Bali Nganggen Model Problem Based Learning (PBL) Sisia Kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Tabanan. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1812051010-COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
1812051010-ABSTRAK.pdf

Download (247kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1812051010-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (238kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1812051010-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (187kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1812051010-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (616kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1812051010-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (787kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1812051010-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (142kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1812051010-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (192kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1812051010-LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

Abstract

Kawentenan tetilikan sane kalaksanayang puniki nlatarang indik: 1) Pidabdab nincapang kawagedan paribasa Bali nganggen model Problem Based Learning (PBL) ring sisia kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Tabanan. 2) Model Problem Based Learning (PBL) prasida kaanggen nincapang kawagedan paribasa Bali ring sisia kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Tabanan. 3) Penampen saking sisia kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Tabanan ring kawentenan model Problem Based Learning (PBL) kaangen nincapang kawagedan paribasa Bali. Jejering sane kaanggen ring tetilikan inggih punika sisia kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Tabanan. Penandangnyane inggih punika pidabdab model Problem Based Learning (PBL) miwah marupa produk inggih punika kawagedan sisia maparibasa Bali. Tetilikan puniki nganggen metode deskriptif kualitatif miwah deskriptif kuantitatif, lianan sakadi punika piranti sane kaanggen mupulang data minakadi, lembar pratiaksa, tes kawagedan sisia, taler kuesioner. Pikolih saking tetilikan puniki ring kawagedan sisia nyihnayang wenten biji sane ngelimbak, biji pangawit sisia ngamolihang 61,05 utawi 8,33% sane tuntas. Sesampunne ngamargiang pailehan I, sane kapolihang sisia ri tatkala sampun nganggen model Problem Based Learning (PBL) ring peplajahan paribasa Bali inggih punika 73,19 utawi 38,8%. Ring pailehan I puniki sisia durung mresidayang kasambatang tuntas, krana saking 36 sisia wantah 14 diri sane prasida tuntas nganutin KKM. Selanturnyane ngamargiang pailehan II, sisia ngamolihang nilai 87,69 utawi 100% tuntas. Lianan sakadi asapunika, ring penampen sisia sayan nincap inggih punika akehnyane 4,73%. Prasida kacutetang yening ngawigunayang model peplajahan sane inovatif minakadi Problem Based Learning (PBL) ngamolihang dampak positif antuk nincapang kawagedan sisia miwah minat sisia ri tatkala malajah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kruna Jejaton: Model Peplajahan, Problem Based Learning (PBL), Paribasa Bali
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
P Language and Literature > PZ Childrens literature
Divisions: Fakultas Bahasa dan Seni > Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah > Program Studi Pendidikan Bahasa Bali (S1)
Depositing User: Ni Made Ayu Sutrisna Wati
Date Deposited: 21 Jul 2022 02:10
Last Modified: 21 Jul 2022 02:10
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/12048

Actions (login required)

View Item View Item